WELKOM OP DE SITE VAN GOTTMER & PARTNERS

Voorheen gebruikten wij de kreet “no-nonsense” voor wat betreft onze werkwijze. De praktijk leerde ons anders.
Dat het een populistisch modewoord is en dat iedereen weet dat in een bedrijf gewerkt moet worden om een resultaat te behalen.
Het is dus nonsens om dat dus in advertenties te zetten.

Wij willen zijn de “MKB SPECIALISTEN VAN DE IJMOND”

Onze cultuur is open en transparant en iedere ondernemer kan bij ons terecht met zijn vragen.
Wellicht kunnen niet alle vragen beantwoord worden maar geen probleem; wij beschikken ook over een netwerk van specialisten.
Is uw INTERESSE gewekt lees dan verder op onze site.
Wij stellen ons voor en laten onze disciplines zien.

ONZE EXPERTISES

U zult wel een vermoeden hebben wat het inhoudt. Kennis op financieel-economisch gebied… Lees meer…

Wat vroeger erbij hoorde is nu langzamerhand een hoofdzaak geworden… Lees meer…

Indien uw bezittingen (op de balans activa) hoger zijn dan uw schulden (op de balans passiva). Insolvabel betekent… Lees meer…

Feitelijk wat u presteert, investeert, uitgeeft… Lees meer…